once upon a time Theofol

Theophylline monohydrate (a derivative of theophylline) is reported in the following countries:

Important Notice: The International Drugs.com database is in BETA release. This means it is still under development and may contain inaccuracies. It is a substitute for the expertise and judgment of your physician, pharmacist or other healthcare professional. It should not be construed to be appropriate or appropriate for you. Consult with your healthcare professional.

Always consult your healthcare provider to ensure the information provided.

Possible side effects of Theofol include: confusion about identity, place, and time; fast, slow, or irregular heartbeat; fainting; numbness or tingling in the hands, feet, or lips; Abdominal gold stomach bread; pounding or rapid pulse; unusual tiredness or weakness; increased thirst.

The active ingredient of Theofol is theophylline. Theophylline is a bronchodilator. It works by relaxing the muscles in the lungs and making the lungs less sensitive to allergens and other causes of bronchospasm. Each extended-release tablet for oral administration contains either 300 mg or 450 mg of anhydrous Theophylline. Tablets also contain as inactive ingredients: hypromellose, lactose monohydrate, magnesium stearate and povidone.

To buy Theofol online - just click on the "Buy Now" button in our shop. A couple of minutes, and all measures are obvious. We do not take a medical prescription and also we have many procedures of payment. With all the details of rapid delivery and confidentiality, you can read more on the links.

You will need to discuss the benefits and risks of using Quibron-T while you are pregnant. Quibron-T is found in breast milk. If you are going to be breast-feeding while you are using Quibron-T, check with your doctor. Discuss any possible risks to your baby.

Preventing and treating symptoms and blockages of asthma or other lung diseases (eg, emphysema, bronchitis). It can also be used for other conditions by your doctor.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Teofylliini rentouttaa keuhkoputkia ympäröiviä pieniä lihaksia, jolloin ilman kulku keuhkoputkissa helpottuu. Teofylliini estää myös allergisen reaktion välittäjäaineita vapautumasta ja helpottaa sitkeän liman irtoamista.

All medicines may cause side effects, but many people have no, or minor, side effects. Check with your doctor if any of these most COMMON side effects

if you have a history of heart problems, an irregular heartbeat, liver problems (eg, cirrhosis, hepatitis), viral infection, thyroid problems, increased acid levels in the body, brain or nerve problems , gold seizures (eg, epilepsy)

Paikalliset ruuansulatuskanavan ärsytysoryet, kuten ylävatsakivut, pahoinvointi ja oksentelu, ovat tavallisimpia teofylliinin haittavaikutuksia.

Vastasyntyneiden ja erityisesti keskosten elimistössä teofylliini metaboloituu tavallista hitaammin, mikä saattaa johtaa lääkeaineen kumuloitumiseen pieniäkin annoksia käytettäessä. Kyky eliminoida täydellisesti teofylliiniä saavutetaan 6-12 kuukauden iässä.

Teofylliinin hajoaminen voi nopeutua ja / tai sen hyötyosuus ja teho voivat heikentyä tupakoitsijoilla. Teofylliiniannosta saattaa olla tarpeen suurentaa joissakin tapauksissa.

Aikuisille 15-30 ml 2-4 kertaa vuorokaudessa. Yli 12-vuotiaille lapsille 15 ml 3 kertaa vuorokaudessa. Alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin harkinnan mukaan.

Use Quibron as directed by your doctor. Check the label on the medicine for exact dosing instructions. This medicine can be taken on an empty stomach with food. Try to take this medicine every day at evenly spaced times. If you have questions about the best time to take it, ask your pharmacist.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat päänsärky, kiihtymys, vapina, levottomuus, unettomuus, sydänoire and ja mahavaivat.

Teofylliini rentouttaa keuhkoputkia ympäröiviä pieniä lihaksia, jolloin ilman kulku keuhkoputkissa helpottuu. Teofylliini estää myös allergisen reaktion välittäjäaineita vapautumasta ja helpottaa sitkeän liman irtoamista.

Oraaliliuos sisältää alkoholia (etanolia). Yleensä suositeltu 15 millilitran kerta-annos sisältää alkoholia määrän, joka vastaa noin 60 millilitraa eli noin 4 ruokalusikallista olutta tai 25 millilitraa eli noin 2 ruokalusikallista viiniä. Alkoholin vuoksi lääke voi haitata suorituskykyä liikenteessä ja koneita käytettäessä.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Används före utgångsdatum som angels på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd inte detta läkemedel om det synbart har förändrats.

Vanligaste biverkningarna är darrningar, huvudvärk och symtom i matspjälkningskanalen, såsom smärta i bukens övre del, illamående, kräkningar och aptitlöshet. Irritation av magslemhinnan kan förekomma. Allvarliga biverkningar är sällsynta och förekommer i regel endast vid överdosering.